Sanner svikter nærskipsflåten

Regjeringen la i dag, tirsdag 12. oktober, frem forslag til statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til videreføring av grunnleggende maritime rammevilkår.

Kystrederiene er skuffet at regjeringen igjen svekker rammevilkårene for norske sjøfolk i forslag til statsbudsjett for 2022. Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å sette et tak i nettolønnsordningen, samtidig som man fjerner tilskuddet for fraktefart utenriks, Dette er rett og slett en skandale og vil ha store negative konsekvenser for den norske nærskipsflåten. Igjen viser dette mangel på kunnskap om norsk nærskipsfart hos finansminister Jan Tore Sanner, som nylig uttalte at nærskipsfarten i Norge ikke er konkurranseutsatt, og sier implisitt at norske rederier ikke trenger rammevilkårene som ligger til grunn for norsk skipsfart. Kutt i tilskuddsordningen vil gjøre det utfordrende å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Konsekvensen vil eventuelt også være en økende utflagging og svekkelse av det norske flagget.
Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid, sier Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene. Ordningen har i de senere år både blitt utvidet og lovfestet for å sikre sysselsettingen av norske sjøfolk. Regjeringen bygger nå dette ned og norske rederi og sjøfolk er de store taperne, sier Borge.

I forslag til statsbudsjett er det også foreslått en økning på CO2-avgiften på 28%, noe som medfører store ekstrakostnader for norske rederier. Samtidig som regjeringen foreslår en kompensasjon for veitrafikk med lavere el-avgift og lavere trafikkforsikringsavgift, er det ikke foreslått noe kompensasjon for en av Norges viktigste næringer, nemlig skipsfarten. Dette fører til en ytterligere konkurransefordel for veitrafikk, noe som beviselig fører til økte utslipp og større utfordringer med å nå fastsatte klimamål.

Bevilgningene generelt sett til sjøtransport i Norge er en dråpe i havet, sett opp mot andelen sjøtransport har i den totale godstransporten i Norge. Tall fra SSB og statsbudsjettet viser at bare 2% av midler til samferdsel blir bevilget til kystformål, mens sjøtransporten står for 46,5% av godstransporten i Norge.
Dette er etter vår mening total uforståelig og vi forventer at den nye regjeringen prioriterer sjøveien som et effektiv og miljøvennlig alternativ og faktisk setter av nødvendige midler til dette, sier Tor Arne Borge.

Kystrederiene vil denne uken går videre inn på det foreslåtte statsbudsjettet for å analyse hvilken effekt andre tiltak har for norsk nærskipsfart.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter