Ulike fartøystyper på kysten og internasjonalt

Kystrederiene sine medlemmer har en imponerende og variert flåte som dekker et bredt spekter av maritime behov. Nedenfor finner du en oversikt over de ulike fartøystypene som Kystrederiene opererer, hver tilpasset unike krav og operasjoner i sjøtransportsektoren. Klikk på menyen over for mer informasjon og kontaktinformasjon tilhørende de forskjellige sektorene.

Stykkgods- og containerskip
Disse skipene er allsidige i transport av ulike typer last, inkludert stykkgods (individuelle lasteenheter) og containere. De er utstyrt med kraner og annet utstyr for effektiv lasting og lossing.

Spesialfartøy
Mange mindre og større spesialfartøy er i oppdrag langs norskekysten daglig. Dette er fartøy med høyteknologiske løsninger, og som bl.a. støtter opp om en effektiv og miljøvennlig havbruksnæring, oljenæring, bygging av infrastruktur etc. Fartøyene utfører operasjoner som vanlige fartøy ikke klarer.

Brønnbåt
Spesielt utviklet for transport av levende fisk, hovedsakelig fra oppdrettsanlegg til prosesseringsanlegg. Brønnbåtene er utstyrt med tanker som holder fiskene i live under transport, noe som er avgjørende for kvaliteten på sluttproduktet.

Tankfartøy
Tankflåten frakter oljeprodukter i distribusjon og til bunkring av skip. En del av flåten er også spesialisert på vegetabilske og animalske oljer, herunder ensilasje m.m.

Bulkfartøy
Spesialutstyrte skip for bulktransport utfører viktige oppgaver for entreprenørbransjen, veibygging, vedlikehold og en del industri. Sektoren opererer under strenge sikkerhetskrav og det jobbes kontinuerlig med fornyelse av flåten.

Multifunksjons- og Servicefartøy
Multifunksjons- og service fartøyer er helt nødvendighet for at den daglige driften på merdkanten skal gå rundt. Både større og mindre servicefartøy er i oppdrag langs norskekysten da de leverer tjenester til hele den sjøbaserte delen.

Passasjerfartøy
Disse fartøyene varierer fra mindre ferger til store cruiseskip, og er designet for komfortabel og sikker transport av passasjerer.

Hvert av disse fartøyene spiller en kritisk rolle i Kystrederienes medlemmers virksomhet, og bidrar til å opprettholde en effektiv og bærekraftig sjøtransportsektor i Norge. Ved å investere i en mangfoldig flåte, sikrer Kystrederienes medlemmer at de kan møte kundenes behov og bidra til en positiv utvikling av den maritime industrien.

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter