Siri har ordet

Det utrolige har skjedd: Fraktefartøyenes Rederiforening er snart historie – vi går nye tider i møte med beslutningen om navneendring på årets generalforsamling: KYSTREDERIENE! Det er en del formaliteter som må på plass – så enn så lenge seiler vi under det gamle navnet. Men når skiftet skjer, lover vi at alle skal få merke det!
Navneendring har faktisk vært på tapetet flere ganger i foreningens historie – uten at det ble enighet. Men denne gangen er det altså en enstemmig generalforsamling som har tatt beslutningen.
Generalforsamlingen førte også med seg noen endringer i styret. Vi takker de avtroppende og ser til frem til å samarbeide med de nye!
Det er god vind i seilene for sjøtransporten, og politisk ledelse har fokus på vårt område. Å flytte gods fra vei til sjø kan innebære betydelige utslippskutt i tillegg til mindre ulykker og belastning på vegnettet, noe «hele» Norge ønsker seg. Stortingets transportkomite har på nytt tatt initiativ til høring om hva som må til for å lykkes med målsetningene, og det er positivt at komiteen holder fokus på dette området. Vi møter godt forberedt!
I disse dager forbereder det første rederiet seg på å søke om kondemneringstilskudd, og foreningen følger dette arbeidet med store forventninger. Det vil også bli en prøvestein for hvordan rederiene på best mulig måte kan benytte seg av virkemiddelapparatet.
En positiv nyhet er at ESA har godkjent nettolønnsordning uten tak for kystfart i NOR! Full refusjon av innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift fra og med 2. termin i år styrker rederienes økonomi og konkurranseevne. Dette er også et svært viktig grep fra Regjeringens side for å opprettholde den norske maritime kompetansen.
Under vår aktuelt-post har vi et intervju med styremedlem Ivar Ulvan og Jorulf Nergaard i ABB, i f.m. pilot i Grønt kystfartsprogram: hybrid havbruksbåt. Dette er foreningens og ABBs pilot, og vi håper der er rederier som vil benytte seg av resultatene. Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon!
Medlemstallet stiger! I skrivende stund teller vi 275 medlemsfartøy, og det er utrolig inspirerende at foreningens tilbud er attraktive både for eksisterende og nye medlemmer. Økning i medlemsmassen og en enda sterkere forening er også et av styrets satsingsområder, og sektorspissing med medlemsmøter innenfor de enkelte sektorer, medlemspleie og oppsøkende virksomhet står høyt på agendaen det neste året. Ingenting er mer motiverende enn å komme ut og møte medlemmene og få innspill til viktige saker!
Til slutt vil jeg minne om å bruke hjemmesiden vår, og sjekk gjerne de nye faktasidene! Jeg vil også oppfordre om å bruke foreningen; vi setter pris på å bli kontaktet både om små og store saker. Og send oss gjerne bilder av båter og båt- og sjørelaterte operasjoner!
Med vennlig hilsen
Siri


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter