Siri har ordet

Høsten er alltid en travel tid, med viktige oppgaver i kø. Vi har drevet aktiv lobbyvirksomhet med politikere, og vi har deltatt i høringer i Stortingets Næringskomitè og i Transport- og kommunikasjonskomiteen i f.m. Statsbudsjettet 2017.
I Næringskomiteen tok vi særlig opp betydningen av en sterk nettolønnsordning og vilkårene for kondemneringsordningen. Vi mener vilkårene er for strenge. Vi har her fått bekreftet at man vil se på dette på nytt. Så vidt oss bekjent er ordningen ikke benyttet i år. Den videreføres neste år, men med en noe lavere totalramme.
I Transport- og kommunikasjonskomiteen var hovedbudskapet vårt å få gjennomført en helhetlig utredning av sjøbasert logistikk, som skal omfatte alle sider av sjøtransporten. Så langt har Regjeringen gjennomført en rekke tiltak for å lette kostnadene, mens det motsatte skjer på havnesiden. Vi mener at sjøtransporten må organiseres som et integrert ledd i den nasjonale transportstrukturen – med det utgangspunkt at gods fraktet på sjø skal likebehandles med gods fraktet på vei og bane.
Vi har også gitt innspill til andre viktige satsinger, og vi nevner spesielt Regjeringens havstrategi.
Styret har revidert strategiplanen. Kursen er den samme, men med mer vekt på sektorspissing og medlemskontakt. Når det er mulig, kombineres styre- og medlemsmøter i de ulike regionene, og vi håper medlemmene stiller opp! Det første medlemsmøtet blir i Tromsø 30. november. Neste medlemsmøte blir i Bergen 8. desember, og så følger vi opp utover våren med medlemsmøter langs kysten. Vi ser frem til disse møtene som vi tenker vil bidra til å styrke fellesskap, samarbeid og utvikling.
Det er kjekt å kunne informere om at medlemsmassen øker, nå nærmer vi oss 300 medlemsfartøy. Mye er takket være utviklingen av servicebåtrederiene, men der er også vekst i den ordinære frakteflåten. Vekst inspirerer, og det oppleves selvsagt svært positivt for oss i administrasjonen å ta imot ukentlige innmeldinger og mange færre utmeldinger!
Jeg avslutter med at dersom det er noe du er misfornøyd med, si det til oss – og er du fornøyd, fortell det til alle de andre!
Ønsker alle en god arbeidshøst!
Beste hilsen
Siri


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter