Siri har ordet

Dette året har egentlig startet slik det gamle sluttet – med fullt trykk og arbeidsoppgaver i kø. Men det er sånn vi liker det!
En sak som kan åpne muligheter for mer gods på sjø er den nylig vedtatte incentivordningen. Ordningen går i korthet ut på at rederier som kan dokumentere at de flytter gods fra vei til sjø kan få en økonomisk støtte tilsvarende de samfunnsmessige belastninger veitransporten ville utgjort. Nærmere informasjon er lagt ut på Kystverkets hjemmeside, der er også lagt ut en beregningskalkulator. Kravet er at det opprettes en ny rute eller et nytt tilbud, noe som innebærer at rederiene inngår avtaler med vareeiere. Vi har sett på kalkulatoren, og her er det penger å hente for de rederiene som inngår nye avtaler. Ta kontakt med oss eller direkte med Kystverket dersom det er ønskelig med mer informasjon! Mer informasjon finner du også på Kystverkets hjemmesider.
Vi har som vanlig deltatt på Haugesundkonferansen, den store maritime konferansen som holdes i begynnelsen av februar. Denne konferansen er en viktig talerstol for skipsfarts- og kystministrene, i år deltok både Monica Meland og Ketil Solvik-Olsen. Som vanlig er det stort engasjement for mer gods på sjø, men ser vi på samferdselsbudsjettet er det vel lov å lure på hvor stort dette engasjementet egentlig er.
Regjeringen har nettopp lagt frem sin havstrategi. Om ikke strategien inneholder så mye konkret, er den et viktig budskap om at Norge skal satse sterkere på mulighetene havet gir. Halvparten av Kystrederienes medlemsmasse er tilknyttet havbruksnæringene, og fisk og sjømat pekes på som en viktig del av løsningen på fremtidens ressursutfordringer. Våre medlemmer er aktive eiere, og erfaringen viser at nettopp et aktivt eierskap fører til innovasjon og utvikling. Så her er dere midt i smørøyet!
En annen sak som kan bety mye for vår del av næringen er den pågående revisjonen av havne- og farvannsloven. Kystrederiene er representert i utvalget ved Anne Marit Bjørnflaten (kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten), hun er felles representant for NHO Sjøfart, Norges Rederiforbund og oss. Vi trenger en lov som understøtter den politiske målsetningen om å overføre gods fra vei til sjø, og som også rydder opp i forhold som berører havbruksnæringen (f.eks. anløpsavgiften). Vi har store forhåpninger til utvalgsarbeidet.
Som vanlig avslutter jeg med oppfordring om å gi oss innspill, gjerne gode historier, og ikke glem å sende bilder som vi kan bruke og dele!
Beste helsinger
Siri


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter