Siri har ordet

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon er vi involvert på mange arenaer. Gjennom vår nye spalte “Siri har ordet” ønsker vi å nå ut til medlemmer og interessenter med våre betraktninger på aktuelle saker.
Kjære medlemmer!
Godt nytt år! Vi sier gjerne «nytt år og nye muligheter». Det kan ofte høres ut som floskler, men det er faktisk ikke mange nye år i foreningens historie som har startet med så mange muligheter for vår næring som 2016 gjør.
Først og fremst har Regjeringen gjennom sine tiltak for sjøtransporten vist at målsetningen om å flytte godset fra land til sjø er mer enn vakre ord. Dette er konkrete tiltak som går rett på bunnlinjen til rederiene: en styrket nettolønnsordning samt fjerning av losberedskapsgebyr (opp til 8000 BT) og sikkerhetsavgift (for skip opp til 70 meter). Nå er det opp til oss i fellesskap å oppfylle de forventninger som følger i kjølvannet av bedre rammevilkår.
Jeg kjenner ikke mange fraktebåtredere som ikke har tegninger av «nybåten» i skuffen sin! Vi har sammen med medlemsrederiene gjennom mange år frontet betydningen av fornyelse, og fått god politisk oppmerksomhet rundt de prosjektene vi har gjennomført. Dette gjelder i særlig grad NyFrakt, som ble videreført i miljø- og omdømmeprosjekt, og vi ser at arbeidet har båret frukter. Nå er det skapt et handlingsrom; vi nevner vrakpantordning og gode låneordninger gjennom Innovasjon Norge samt støtteordninger i Enova og NOx-fondet. For å gjøre prosessen enklere for rederiene, har vi tatt mål av oss til å utarbeide et «sjøkart» som skal bli oppskriften til å kunne ta i bruk disse ordningene. Kobler vi dette til bedre rammevilkår mener vi det er større grunn til å se optimistisk på mulighetene for fornyelse!
En av foreningens nyheter er de nye hjemmesidene – et ledd i målsetningen om å gjøre foreningen enda mer synlig og tilgjengelig først og fremst for medlemmene, men også for våre viktige samarbeidspartnere. Vi er opptatt av at sidene skal være levende, og derfor tar vi svært gjerne imot kommentarer og bilder fra dere!
Årets generalforsamlingen holdes på Gardermoen 19. april, med påfølgende medlemsmøte/tariffkonferanse. I år er det hovedforhandlinger, og det er viktig med innspill fra rederiene for at vårt forhandlingsutvalg skal være godt rustet. Andre viktige og nært forestående arrangement er Haugesundkonferansen og Fraktefartkonferansen. Sistnevnte er en samarbeidskonferanse mellom sjømannsorganisasjonene og FR, og er en god arena til å løfte opp felles utfordringer utenom forhandlingsrommet.
Dialogen med medlemmene er i det hele tatt utrolig viktig for at vi skal gjøre en best mulig jobb. Og så skal vi alle huske betydningen av å snakke opp næringen! Derfor er min henstilling at hvis det er noe dere er misfornøyd med og mener vi burde gjort annerledes; si det til oss. Og er dere fornøyd, fortell det til alle de andre!
Jeg har hele administrasjonen med meg når jeg sier at vi ser frem til dette årets spennende oppgaver og det mulighetsrommet som er skapt, og at samarbeidet mellom medlemmer og forening kan preges av positive muligheter i større grad enn på lenge.
Beste helsinger
Siri


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter