Sjø for miljø – rapport fra Kystrederiene

I forbindelse med Kystrederiene sin generalforsamling nå i mai i år, laget vi en rapport som tar for seg bredden hos våre medlemmer. Vi snakker om fleksible fartøy, tilpasset fart på norskekysten, som kan anløpe alt fra merder og mindre kaier i distriktene til store havner.
Tilsammen tilsvarer våre medlemmers totale frakt rundt 1,4 millioner trailerlaster – det er et betydelig kvantum! Samtidig er det potensiale for mer, og sammen med medlemmene vil Kystrederiene bidra til at akkurat det skal bli en realitet.
Vi har i dag et miljøvennlig og fleksibelt transportsystem langs kysten og i nære farvann, og det er på det rene at en smartere bruk av sjøveien vil gi økt samfunnsgevinst. Norskekysten har en naturgitt infrastruktur med stor fleksibilitet og potensiale. Miljøfordelene er klare, både i form av redusert trafikkpress, ulykker, slitasje og i rene utslipp.
Men om det skal være mulig å få til overføring av gods fra vei til sjø i noen grad, vil det kreve tiltak på flere områder sett i sammenheng. Det er noe av hva denne rapporten tar for seg.
Rapporten kan leses i sin helhet her: Sjø for miljø
God lesning!


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter