– Leddene i transportkjeden må samarbeide mer

Kystrederiene, i samarbeid med Shortsea Promotion Centre, gjennomførte 15.-16. mars seminaret Sjøbasert logistikk. Over 60 personer fra rederier, havner, speditører, havneoperatører var samlet til en «tenketank» for felles forståelse av sjøtransportens utfordringer og muligheter.

Av Dag Bakka
Problemstillingen ble belyst ved presentasjoner fra vareeiere, rederier, havner og speditører, og et representativt panel ble utfordret på løsninger ved en avsluttende debatt.

I den grad en kan trekke ut noen konklusjon, kan vi nevne følgende:

  • Endringsprosessen vi står oppe i gir nye muligheter
  • Transportkjeden må være konkurransedyktig med veitransport
  • Vi selger «transport», et produkt med høy funksjonalitet, regularitet, frekvens til riktig pris
  • Vi – leddene i transportkjeden – må begynne å snakke mer sammen!

Ronny Paulgaard-Pettersen i Tellus Logistics sa det slik: – Snakk ikke mer om sjøtransport – vi selger transport! Sjø, skip, farled og havn er ledd i en lengre kjede. Kunden bryr seg ikke om det går på skip eller bil, men vil ha varen levert til avtalt tid på avtalt sted.

Transport med skip gir imidlertid et fortrinn i form av redusert utslipp. – Denne miljøgevinsten må kvantifiseres og markedsføres, sa bl.a. Ivar Ulvan fra Egil Ulvan Rederi og Oddgeir Hepsø fra Nor Lines.

Jørn Askvik fra Shortsea Promotion stilte spørsmålet til panelet. – Skal vi akseptere at verdikjeden er så fragmentert? Havnene ristet på hodet og var enige i at det kan vi ikke akseptere. Havnesektoren mangler en overordnet styring, men det gir et visst handlingsrom for havner til å snakke sammen om felles fakturaoppsett, prosedyrer, kanskje også andre grep for forenkling.

Vi sitter igjen med et inntrykk av at deltakerne fikk mye å tenke på. Det kunne merkes en form for moment til en felles virkelighetsforståelse. Vi er alle ledd i en transportkjede, og en kjede er som kjent ikke sterkere enn det svakeste ledd.

Det gjelder nå at vi holder prosessen i gang, at vi snakker mer sammen, forsøker å se muligheter for et samarbeid som på sikt kan resultere i et transportprodukt som tiltaler flere brukere og vareeiere. Vi ser fram til neste kapittel i denne diskusjonen!


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter