Sjøbasert logistikk – hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?

Kystrederiene inviterer i samarbeid med Shortsea Promotion Centre transportbrukere og sjøveiens aktører til en «tenketank» for å utforske mulighetene for mer konkurransedyktig stykkgodstransport i nære farvann, på kysten og til Europa.

Vi bringer rederiene, speditørene og havnene sammen med vareeiere og myndigheter for å diskutere felles interesser og muligheter i en tid med krav til bærekraftige transportkjeder.

Er det mulig å ta en sterkere posisjon i transportmarkedet ved nærmere samarbeid og bruk av ny teknologi som effektiviserer transportkjeden?

Dette vil vi finne ut av på seminaret som arrangeres i Bergen 15.-16. mars. Seminaret vil gi tid til mingling og middag. Dette er et seminar du må være med på! Sjøveien har sine utfordringer, men hvordan styrker vi fortrinnene og løser utfordringene?

Konferansen starter med lunsj onsdag 15. mars og avsluttes med lunsj torsdag 16. mars på Hotel Admiral i Bergen. Påmelding til kenneth@kystrederiene.no.

Prisen for konferansen er kr. 2900,- pr. deltaker og inkluderer lunsj begge dager samt middag på kvelden på Hotel Admiral.

Hotellrom bestilles av deltakerne selv hos Hotel Admiral på telefon 55 23 64 00 eller e-post cl.admiral@choice.no. Husk å oppgi at du deltar på seminaret til Kystrederiene. Pris for hotellrom for deltakere på seminaret er kr. 1470,-.

Program onsdag 15. mars, kl. 11.00 – 17.00
Marked og kunder – mulighetsrommet

Åpning av konferansen v/Tor Arne Borge, Kystrederiene
Hva forteller vareeierne oss om sine transportvalg? v/Jørn Askvik, SSPN
Vareeiers perspektiv v/Truls Ramsli, Sjør
Tenk som en ‘road-haulier’ på sjøen! v/Peter Tiller, Tellus Logistics
Bærekraft gir nye muligheter v/Ivar Ulvan, Egil Ulvan Rederi
Stykkgods på sjø – hvilke muligheter ser vi? v/Kystverket
Nye løsninger – ny teknologi v/Jørn Askvik, SSPN
Teknologi som verdiskaper v/Christoffer Jørgenvåg, Hive
Tette informasjonsgapet – Shortsea schedules v/Jørn Askvik, SSPN
Oppsummering

Program torsdag 16. mars, kl. 09.00 – 12.00
Hvordan styrker vi fortrinnene og griper mulighetene?

Havnens rolle i verdikjeden v/Thor Thingbø, Sandnes Havn
Havnen som næringsutvikler v/Rune Hvass, Arendal Havn
Samhandling mellom aktørene v/Oddgeir Hepsø, Nor Lines
Rederiet og kundene v/Tormod Gotteberg, Scan-Shipping

Paneldebatt med havn, vareeier, rederi og speditør
Hver paneldeltaker innleder med 5 minutter, deretter spørsmål og debatt.
Debattleder er Jørn Askvik. Paneldeltakere:
Nils Møllerup, Bergen Havn
Ronny Paulgaard-Pettersen, Tellus Logistics
Ivar Ulvan, Egil Ulvan Rederi
Oddgeir Hepsø, Nor Lines
Kystverket

Oppsummering
Hva gjør vi nå? Neste trinn

Lenke for program: Sjøbasert logistikk – hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter