Sjøfolk må få unntak fra krav om karantenehotell

Siden starten av pandemien har norske sjøfolk utført samfunnskritisk arbeid i Norge og i utlandet. Dette har medført at norske sjøfolk har måtte ha særegne regler i forbindelse med innreise til Norge.

Sist fredag, 7. Mai, endret Regjeringen reglene om karantene ved innreise til Norge, uten videre dialog med næringen. Med virkning fra søndag 9. mai besluttet regjeringen at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen med direkte virkning skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om reisen har vært nødvendig eller ikke.

For Kystrederiene, og for den norske maritime næringen, er det avgjørende å sikre at sjøfolk kan fortsette å reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører store utfordringer for rederiene og den enkelte sjømann. Kystrederiene krever derfor at det øyeblikkelig blir foretatt særskilte vurderinger av karantenebestemmelsene for denne yrkesgruppen.

Opprettholder viktige samfunnskritiske oppgaver

Sjøfolk opprettholder viktige samfunnskritiske oppgaver, og må på grunn av særegenheter ved sitt yrke ivaretas med enkelte spesielle hensyn. Covid-19-forskriften har under pandemien derfor også på ulike måter tatt ulike hensyn til den særstilling sjøfolk står i. Det har blitt lagt til rette for mannskapsskifte, og sjøfolk har vært omfattet av visse unntak fra restriksjoner i forskriften. Med endring vedtatt fredag 7. mai, er sjøfolk ikke lenger omfattet av unntak fra kravet om karantenehotell ved ankomst fra land utenfor EØS/Schengen. Mange norske sjøfolk arbeider i ulike land utenfor EØS/Schengen. Innsatsen fra disse sjøfolkene er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner innenfor en rekke områder blir ivaretatt. Til tross for at denne gruppen har blitt hardt rammet av pandemien har de klart å opprettholde aktiviteten på sjøen. For å kunne videreføre dette må det legges til rette for at sjøfolk ikke bare får reise om bord, men også hjem igjen.

Støttes av FNs generalforsamling

FNs generalforsamling stilte seg i desember 2020 enstemmig bak en resolusjon som oppfordrer alle land til å følge IMOs protokoll for trygge mannskapsskifter og til å definere sjøfolk som kritisk personell. Norge var en av initiativtakerne for å få igjennom denne resolusjonen.

-Det er derfor veldig overraskende at regjeringen nå gjør det særdeles vanskelig for rederier og sjømenn og utføre sitt arbeid i Norge og i utlandet», sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. -Dette medfører at store deler av tiden sjømennene har i Norge for en ny avreise, nå må gjennomføres i karantenehotell. I tillegg kommer en eventuell karantenetid i landet hvor arbeidet skal utføres. Dette er særdeles destruktivt for den norske maritime næringen, sier Borge.

I Helsedirektoratets vurdering og anbefaling om bruken av karantenehotell for reisende fra land utenfor EØS/Schengen har de lagt til grunn at unntak for sjøfolk som mønstrer på i Norge skal videreføres. Dette unntaket har Regjeringen ikke tatt inn i den endelige forskriftsteksten. -Det er kritikkverdig at sjøfartsnasjonen Norge ikke overholder sine internasjonale forpliktelser for å legge til rette for mannskapsskifte, sier Borge.

Sjøfolk er en avgrenset og spesifikk gruppe som skiller seg fra andre reisende. Regjeringen har allerede unntatt diplomater og forsvarspersonell

Med hensyn til smittevern er sjøfolk en gruppe som gjennom sitt yrke har en profesjonell tilnærming til hvordan regelverk, rutiner og risikovurderinger skal overholdes. Denne gruppen er derfor særdeles godt utdannet og egnet til å på en trygg og god måte kunne gjennomføre karantene i eget hjem.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Tor Arne Borge – Administrerende direktør Kystrederiene
tor.arne@kystrederiene.no  
916 29 744

Lena Kristoffersen – COVID-19 ansvarlig Kystrederiene
lena@kystrederiene.no  
478 75 680

(Pressemelding sendt til diverse media 12. mai 2021)


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter