Sjøoffiserskonferansen under Maritim uke i Haugesund 23. – 25. september 2024

Maritim uke i Haugesund er en nyvinning der man vil samle ulike konferanser, og dermed store deler av maritim næring, for å skape oppmerksomhet om næringen og dens muligheter.

Som en del av programmet i Maritim uke har Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) valgt å legge Sjøoffiserskonferansen for sine medlemmer i ukens program, og proklamerer følgende til sine medlemmer:

På Sjøoffiserskonferansen setter vi fokus på faglig utvikling, innovasjon og de nyeste trendene innen maritim sektor. Konferansen samler sjøoffiserer, representanter fra rederier, offentlige aktører, bransje- og interesseorganisasjoner samt maritime kompetansemiljøer fra hele Norge. Gjennom konferansen ønsker NSOF å fremme kunnskapsdeling, nettverksbygging og inspirere til nytenkning. Sjøoffiserskonferansen gir deltakerne en unik mulighet til å diskutere og finne løsninger på de utfordringene maritim sektor står overfor. Sjøoffiserskonferansen — Maritim uke

NSFO meddeler oss at de ønsker at så mange som mulig av sine medlemmer skal delta på Sjøoffiserskonferansen, for å bidra til at Maritim uke blir mangfoldig og også inkluderer de seilende. De tilbyr derfor sine medlemmer gratis deltagelse, hotell og middag mens den enkelte selv må dekke reisekostnader.

Kystrederiene mener også det er positivt med bred deltakelse i den maritime uken, og oppfordrer derfor rederiene til å se positive til eventuelle søknader om hel eller delvis dekning av reisekostnader til og fra konferansen. Normalt skal deltakelse skje på fritiden og gir ikke rett på permisjon fra tjenesten.


Sist oppdatert 28.6.24 av Karsten Henrik Sprenger

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter