Sjøtransport lite framme i valgkampen – men store konsekvenser for næringen

Det er ennå tidlig i valgkampen, men sjøtransport har ikke markert seg som noe hett tema.   Likevel kan utfallet av valgkampen få mye å si for utviklingen av kystfart og sjøtransport.
Det er altså god grunn til å engasjere seg!
 

NIS på kysten eller allmenngjøring?

Det vi vet er at alle parti , med unntak av Venstre, går inn for fortsatt nettolønnsordning.
Det hersker imidlertid stor usikkerhet om rammer og regelverk, om det vil bli en lovfestet ordning eller ikke.
Ut fra tidligere signaler kan det ventes ganske betydelige kursendringer etter hvem som vinner valget.  Høyre har på sin side åpnet for utredning og gjennomføring av NIS på kysten, mens Arbeiderpartiet har signalisert – men ikke villet si noe klart om – ”Allmenngjøring” på kysten.
Dette kan bety at det under en Høyre-dominert regjering vil bli mulig å seile på kysten med utenlandske sjøfolk på lokale vilkår, mens AP vil innføre norske lønns- og pensjonsvilkår for alle sjøfolk som seiler på kysten på norskeide skip.
Regjeringsalternativene tilbyr således stikk motsatte løsninger: Enten internasjonale vilkår for utenlandske sjøfolk og med nettolønn for norske etter Høyres forslag, eller norske ordninger for alle sjøfolk på norske skip (som eneste åpne farvann i verden med særskilte nasjonale krav) etter APs utspill.
I begge tilfeller hersker det stor usikkerhet om ordninger og regelverk.
 

Og så er det havnene…

Når det så gjelder spørsmålet om virkemidler i transportpolitikken som kan stimulere til mer sjøtransport, hersker det fortsatt feriestillhet.
Kjernen i problemet er, som alle vet, kostnadene i havnene. Inntil det tas klare initiativ på havnesiden, f eks statlig medvirkning i havner som i veier og jernbane, vil utviklingen gå motsatt vei: Mot mer veitransport.
Vi etterlyser visjonære utspill til en transportpolitikk som gir miljøgevinst og konkurransedyktige løsninger for brukerne.
 

Egne regler for indre farvann?

Den svenske regjeringen har lovet en proposisjon om innføring av EUs forskrifter for indre sjøveier også i svenske farvann. I utgangspunktet har Sjöfartsverket anvendt IMOs regelverk for farvann som Vänern og Mälaren som anses for vannveier av havkarakter. Andre mener at dette pålegger svensk næringsliv unødvendig høye kostnader, og at Sverige som andre land i Europa må kunne innføre ulike regelverk for innlandssjøfart og havgående trafikk.
Er dette også en mulig vei i Norge? Kan farvannet fra Tananger til Hammerfest anses for ”sheltered waters” og åpne for enklere bruk av lukkede kystfarvann?


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter