Sjøveien videre


Forslaget til ny Havne- og farvannslov ble overlevert til samferdselsministeren 1.mars i form av en NOU med tittel ”Sjøveien videre”. Innstillingen skal nå ut på høring, men forslagene som foreligger er for oss ganske oppløftende.

  Blant målene var å få til en forenkling og klarere oppgang mellom ansvarsområder, samtidig som losloven er tatt inn. Av stor betydning er det at havnene nå har fått definert sin samfunnsoppgave: Å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann.

  To viktige punkter: Kystverket får utvidet sitt myndighetsområde i farledene, mens havn og kommune får innskrenket sin myndighet til et snevert geografisk definert havneområde, samt i strandbeltet. Slik det er foreslått vil kommunale anløpsavgifter falle bort, slik vi under forarbeidene har gått inn for.

   Havnene står fritt til å innrette seg, men det skal etableres et klart skille mellom forvaltning og havnedrift, med adskilte regnskaper.

  Den store striden var forventet i spørsmålet om havnekapitalen. Utvalget får inn for at havnen kan gi utbytte til eier, dvs kommunen, men på klare forutsetninger: At det er havnestyret som foreslår utbytte, at det finnes tilstrekkelig midler tilbake til drift, vedlikehold og utvikling av havnen, og at det ved salg av arealer skal avsettes tilstrekkelige midler til nødvendige nye havnearealer før det kommer på tale med utdeling av overskudd.

  Disse forutsetningen sammen med formålsparagrafen burde være tilstrekkelig til å sikre sjøtransportens interesser, men det vil stille krav til havnestyrets profesjonalitet og integritet. For brukerne gjelder det å være på vakt.

   I det store og hele: Svært mye trekker i riktig retning, men som vi uttalte til samferdselsministeren under presentasjonen: Kystrederiene ville gjerne gått lenger i å si Kystverket mandat til å sette retningslinjer for havnedriften – en ”Havinor”-løsning.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter