Skal gjennomgå lostjenesten

Fiskeri- og Kystdepartementet:
Pressemelding 20.10.2011:
– Flere forhold tilsier at det nå bør foretas en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Regjeringa har i dag derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under sitt innlegg på Transport- og logistikkonferansen 2011.

-Lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetstiltak, som legger viktige rammebetingelser for sjøtransporten. Regjeringa er opptatt av at vi har en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig lostjeneste. Det helt avgjørende at lostjenesten ivaretar sjøsikkerheten og miljøet langs vår sårbare kyst på en god måte. Samtidig skal vi tilrettelegge best mulig for næringsaktivitet langs kysten, og for å få mer transport over på sjø, sa fiskeri- og kystministeren.
Lostjenesten er et av våre viktigste sjøsikkerhetsrettede tiltak, men har i de senere årene stått ovenfor flere utfordringer. Som en illustrasjon på dette har det vært nødvendig med avgiftsøkninger som til tider har ligget over forventet prisutvikling. Det har også vært reist spørsmål om omfanget av lostjenesten, og om farledsbevisordningen kan erstatte bruk av los. I tillegg er det en teknologisk utvikling innen navigasjonsutstyr og kompetanse ombord på fartøy som trafikkerer norskekysten.
-Utvalget skal etter planen avgi sin NOU mot slutten av neste år, og det jobbes nå med sammensetningen. NOU-en fra utvalget vil være et viktig og helt sentralt innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle lostjenesten, sa Berg-Hansen.
Kontakt: pressevakt 22 24 66 99


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter