Skal undersøke fiskevelferd ved termisk behandling

Kystrederiene er med å etablere et prosjekt som skal undersøke nærmere hva termisk avlusning betyr for fiskevelferden.

Tidligere i vår presenterte forskere ved Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet deler av et prosjekt som viser en tydelig adferdsrespons hos fisk utsatt for temperert vann. Resultatene fra forsøk 1 er til gjennomgang for publisering i internasjonalt fagtidsskrift. Prosjektleder og forsker Lars Hege Stien ved Havforskningsinstituttet forteller de også har gjennomført forsøk 2, og forsøk 3 i prosjektet. Disse arbeides det også med publikasjoner på.

-Når publikasjonen foreligger, er ute av våre hender. Den skal gjennom en fagfelleprosess og det kan ta lang tid, forteller Lars Helge Stien.

Termisk avlusning er effektivt mot lakselus og representerer en stor del av behandlingskapasiteten i havbruksnæringen i dag. Et nytt prosjektet skal nå undersøke velferdseffekten av temperatur som eneste variabel og stressor. Temperaturforholdene skal være tilnærmet likt det som gjennomføres i praksis. Fisken skal gjennomgå de samme forberedelsene som i felt, det skal tas blodprøver for biokjemiske analyser, samt flere undersøkelser for å få mer kunnskap om fiskevelferden under og etter avlusning.

-Det er veldig mange forhold som påvirker resultatet av en avlusning. Alt fra forberedelsen av fisken, til sesong, trenging, temperatur osv. Nå er fokuset fiskevelferd og temperatur, men det er viktig å ha helhetsbildet med seg, sier velferdsekspert Bjørn Roth fra Nofima.

Seniorforsker Anders Mangor Jensen fra Havforskningsinstituttet som har jobbet mye med dokumentasjonen rundt termisk avlusning, er enig med Roth.

Behov for mer kunnskap
Denne uken samlet næringsaktører seg i Bergen på initiativ fra rederiet Rostein, ved veterinær Hogne Bleie. Her diskuterte næringen sammen med forskerne, behovet for kunnskap rundt termisk avlusning. Det var bred enighet om at Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet så langt har gjennomført et viktig arbeid, men skal resultatene være overførbare til velferd i praksis innen termisk behandling, må det flere og grundigere undersøkelser til, og det kjapt.

-Det er både komplisert og stilles høye krav til dokumentasjon og utprøving for nye metoder, noe som er tidkrevende. Det er derfor svært viktig at vi tetter alle kunnskapshull på metodene som brukes i dag, slik at vi sikrer fiskevelferden så godt som mulig, sier veterinær Hogne Bleie.

Planleggingen av nye forsøk startet på forsommeren, og jobben med å se nærmere på termisk avlusning settes i gang så snart det er mulig.

-Fiskevelferd er av høyeste prioritet for Kystrederiene og våre medlemmer, som hver eneste dag håndterer hundretusenvis av fisk. Vi bidrar derfor både praktisk og økonomisk for å få frem nødvendig kunnskap for å sikre velferden, sier næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene Linn Therese Skår Hosteland.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter