Skatteutvalg med dårlig nytt for norsk nærskipsfart

Skatteutvalget la mandag 19. desember fram sin anbefaling i NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem. Utvalget kommer med flere forslag som slår dårlig ut for små hardtarbeidende virksomheter lang hele norskekysten. Administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge reagerer særlig på utvalgets forslag om å avvikle rederiskatteordningen.

– Vi mener at det er temmelig oppsiktsvekkende at et flertall av skatteutvalget foreslår avskaffelse av rederiskatteordningen uten noen form for analyse, når 22 andre EU/EEA-land opprettholder sine ordninger. Men hensyn til å sikre et sterkt norsk flagg og Norge som maritim nasjon, og for å opprettholde en solid beredskap, samt en videre utvikling på kysten, er vi helt avhengige av konkurranseevne med langsiktige rammebetingelser.

Utvalget ønsker også en kraftigere økning i CO2-avgiften enn dagens politiske målsetting om 2000 kroner per tonn i 2030.

-Våre medlemmer sliter allerede med høye drivstoffkostnader. Vi er i gang med å omstille flåten til fartøy med lavere utslipp. Men en kraftigere økning av CO2-avgiften kombinert med utvalgets negative holdning til støtte til miljøinvesteringer mener vi er uklok politikk.

NOX-fondet er en ordning der avgiften betales inn til et fond, istedenfor statskassen, og hvor det gis støtte til miljøinvesteringer for skipsfarten. Utvalget anbefaler at miljøavtalen om NOX-fondet ikke fornyes etter 2027.

Utvalget foreslår også at avskrivningssatsen for skip reduseres fra 14 til 10 pst. Det betyr lavere årlige fradrag og skatteskjerpelse for skip som i dag er utenfor rederiskatteordningen.

-Summen av forslagene som berører skipsfarten er alvorlige. Heldigvis har vi politikere som er opptatt av norske sjøfolk og lokale kompetansemiljøer langes hele norskekysten. Vi vil nå bruke høringen til å fortelle hva som er viktig for å opprettholde en sunn og levedyktig norsk kystnæring, avslutter Borge.

 

Om skatteutvalgets arbeid

Skatteutvalget har jobbet under en forutsetning om provenynøytralitet, dvs. i sum null lettelser eller skjerpelser. Likevel vil forslaget øke statens inntekter med anslagsvis 35 mrd. på sikt.

Utvalget skulle også se på omfordeling, virkninger på verdiskaping og sysselsetting, geografisk fordeling, hvordan miljø- og ressursbeskatningen kan bidra til å nå klima- og miljømål, samt inntekter fra grunnrenteskatter.

Utvalget ble ledet av Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi.

Høringsfristen er 15. april. Deretter skal regjeringen utarbeide en skattemelding som legges frem for Stortinget hvor regjeringen kan følge opp få eller mange av utvalgets forslag. Deretter vil forslagene fremmes i kommende budsjettrunder. Forslag som er utredet ferdig kan innføres raskt, og allerede i neste års budsjett.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter