SP vil ta grep for mer sjøtransport

Senterpartiet stiller seg bak hovedprioriteringene i Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013: Å styrke konkurranseevnen for sjøtransporten.
Janne Sjelmo Nordås, som er partiets medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen, påpeker alle de gode argumenter for utvidet sjøtransport. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt og samtidig kostnadsbesparende for næringslivet. Og sjøveien kan ta seg av mer gods.  Hun refererer til anslaget om 15 millioner tonn gods på lastebil som kan overføres til sjø og bane.
SP ser behov for å ta noen grep for å sikre en miljøvennlig og effektiv utvikling i transportsektoren og sender signalene videre til Nasjonal transportplan (NTP).
Janne Sjelmo Nordås påpeker behovet for gode koblinger mellom land og sjø, dvs velfungerende havner. Vi håper hun også vil legge til rette for en mer rasjonell bruk av sjøveier og havneanlegg, uten at det skal gå på bekostning av sikkerheten.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter