Stad skipstunnel – en investering i fremtidens infrastruktur

Denne kronikken ble først publisert i Sunnmørsposten fredag 10. mars. 
I Nasjonal Transportplan gis det fullfinansiering til Stad skipstunnel, men bare deler av midlene blir tilgjengelig i første periode frem mot 2023. Vi vil argumentere for at det er avgjørende at skipstunnelen fullfinansieres innenfor første fireårsperiode av NTP. Skipstunnelen har potensiale for både å redusere risikoen ved det farligste havstykket langs norskekysten, og samtidig fremme økonomisk vekst og en positiv miljøutvikling. Dermed burde det være en selvfølge at Stad skipstunnel prioriteres høyt i første periode, og vi forventer at politikerne tar de nødvendige grep for å realisere den planlagte utbyggingen. Etter nøye gjennomgang og konsekvensutredning av utbyggingen, samt testing i laboratorium på NTNU er skipstunnelen en reell teknologisk mulighet; å utsette utbyggingen ytterligere er ikke bare meningsløst, men direkte bakvendt, da nettopp Stad skipstunnel kan være en nødvendig faktor i utviklingen av fremtidens transportnæring.
 
For det første vil utbyggingen av Stad skipstunnel vesentlig redusere ulykkesrisikoen ved Norges mest utsatte havstrekning. Området utenfor Stad er svært vanskelig å manøvrere selv i godvær, samtidig er det et av de mest værutsatte områdene i Norge. Til eksempel registrerer fyret ved Kråkenes opp mot 100 stormdøgn i løpet av året. I en tid der klimaendringene vil føre til mer ekstremvær er det akutt behov for å redusere risikoen for sjøfolk som passerer Stad; siden 2. Verdenskrig har det vært en rekke skipsforlis i området og hele 34 mennesker har druknet, ved mer ekstremvær vil dette fortsatt være en utsatt strekning. I alle yrker ser man et stadig større fokus på sikkerhet for de ansatte; en investering i Stad skipstunnel innenfor første periode representerer en liten pris å betale med tanke på at en slik satsning potensielt kan redusere antall skipsforlis og omkomne.
 
For det andre vil Stad skipstunnel vesentlig effektivisere næringsvirksomheten i området, som igjen vil gi utslag i bedre avkastning for bedriftene. I dag er det et problem at for eksempel fiskebåter med levende fisk må stoppe overfarten på grunn av dårlig vær, og dermed tar det lengre tid før varene kommer til havn. Dette gjør igjen at mer fisk transporteres på vei, noe som er helt bakvendt i forhold til å kutte kostnader og effektivisere havbruksnæringen. Stad skipstunnel vil bidra til mer forutsigbarhet for bedriftene i området, dette vil igjen stimulere til økt investering i blant annet havbruk og i neste rekke nye arbeidsplasser. Havbruk er spådd å bli en av fremtidens viktigste næringer både i forhold til omstillingen etter oljeeventyret og for å dekke verdens økte matbehov. Vestlandet har dessuten blitt rammet spesielt hardt av krisen i offshorenæringen; å investere i Stad skipstunnel vil også kunne sees som en investering i fremtidig økonomisk vekst og varige arbeidsplasser for regionen.
 
For det tredje vil investeringen i Stad skipstunnel være et konkret tiltak som fremmer mer gods på sjø, noe som er et politisk mål som er bredt forankret i alle partier. Dersom vi skal redusere norske klimagassutslipp og samtidig avlaste et allerede sprengt veinett er vi avhengig av at mer gods fraktes sjøveien. Stad Skipstunnel vil skape mer forutsigbarhet for vareeiere som ønsker å frakte gods sjøveien, det vil også åpne for rask og enkel kollektivtransport for pendlere og andre som ferdes mellom småkommunene i området. Skipstunnelen vil også vesentlig redusere reisestrekningen for skipene som ferdes mellom f. Eks. Måløy og Ålesund, noe som igjen gir utslag i mindre drivstoffbruk, mindre utslipp og mindre miljøbelastning. De mange og kostbare veiprosjektene i NTP vil ikke bidra til å løse klimagassutslipp så lenge tiltak på sjø forsømmes; vi mener at kostnadene ved Stad skipstunnel er for en bagatell å regne til sammenlikning med de samfunnsmessige og miljømessige gevinstene ved utbyggingen.
 
Derfor er det av avgjørende betydning at norske politikere viser handlingskraft og prioriterer Stad skipstunnel i første perioden av NTP, da det både er viktig for å bedre sikkerhet, har potensiale for å fremme økonomisk vekst og vil ha gunstige miljøeffekter. Det er slike tiltak som sikrer en grønnere og tryggere transportnæring på lang sikt; vi mener at Stad skipstunnel er en investering i fremtidens infrastruktur.
 
 
Nanna Lilletvedt Sæten
Praksisstudent hos Kystrederiene, våren 2017.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter