Starter opprydning av virkemiddelapparatet

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, skal gjennom de neste to årene rydde opp i jungelen av støtteordninger til næringslivet.
– Dette blir et av de viktigste politiske prosjektene mine som næringsminister. Norge skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Jeg er opptatt av at tilbudet til bedriftene som søker støtte til forskning og innovasjon, skal være så bra som overhodet mulig. Og jeg vil at offentlige penger skal brukes på en mest mulig effektiv og målrettet måte. Slik legger vi til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser, og et bærekraftig velferdssamfunn, sier Isaksen i en pressemelding.
I dag kan en velge i et bredt spekter av ordninger og aktører når bedrifter skal utvikle seg. Tilbakemeldinger Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fått fra næringslivet er at de opplever en jungel av støtteordninger og virkemidler, som det kan være vanskelig å finne frem i.
– Det er mye som fungerer bra i virkemiddelapparatet i dag, men nå er tiden kommet for en gjennomgang av helheten. Vi bør bli bedre på å kutte ut ordninger som ikke fungerer, og prioritere det som fungerer. Her har vi ikke vært systematiske nok, sier næringsministeren.

Starter med områdegjennomgang

Arbeidet for å rydde opp starter denne uken med at NFD og Finansdepartementet lyser ut et anbud, en såkalt områdegjennomgang. Denne skal blant annet kartlegge bedriftenes behov, se på overlapp mellom ordninger og gi vurderinger og anbefalinger til veien videre. Det tas sikte på at arbeidet kan starte i desember 2018, og at de siste anbefalingene fra konsulentene kommer i desember 2019.
– Dette er første gang NFD foretar en helhetlig gjennomgang av et slikt omfang. Departementet og konsulentene skal se på virkemidler og støtteordninger til en verdi av godt over 10 milliarder kroner, skriver NFD.
Det vil bli arrangert både høringsmøter og innspillsrunder i forbindelse med arbeidet med å gjennomgå virkemiddelapparatet.
– Vi vet ennå ikke hvilke endringer som vil komme ut av denne gjennomgangen, og det er derfor for tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke de ansatte som jobber med støtteordningene. Det vi vet er at opprydningen skal gi mer verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser, sier Røe Isaksen.
NFD står ansvarlig for gjennomgangen i samarbeid med andre departementer, og gjennomgangen gjelder både store og små aktører. Arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2020.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter