Statens Vegvesen skal bidra til flåtefornyelse

Av Skipsrevyen
Veien til verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart er asfaltert, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. Det viser Veikart for grønn sjøtransport i bygg- og anleggsektoren som Statens vegvesen og Grønt Skipsfartsprogram overrakte Klima- og miljødepartementet 9. januar 2023. 

Vi er glade for alt som virker i rett retning, sier administrerende direktør Tor Arne Borge til Skipsrevyen. Han var selv tilstede under fremleggelsen tirsdag.

– Det er positivt at store vareeiere står frem og sier det skal prioritere sjøtransport og er interessert i å inngå strategiske partnerskap fordi de ønsker grønn omstilling. Det vil si at de må være villige til å gå med på lengre avtaler med forpliktelser fra begge parter, og ikke kan shopper rundt slik de har gjort til nå, legger han til.

Tor Asbjørn Lunaas fra Statens Vegvesen, som har ledet prosjektet, sa under fremleggelsen at det at verdikjeden stiller seg bak veikartet gjør at man kan få til kommunikasjonen og forutsigbarheten som trengs.

– Jeg tror prosessen vil være med å premiere grønn sjøtransport. Det vil bli investert i klimavennlige skip i maritim sektor, og vi vil få til et tilsvarende skifte for bulktransporten som vi har hatt i ferjesektoren, sa Lunaas.

Det håper også Tor Arne Borge vil bli resultatet av veikartet.

– Vi har et flott virkemiddelapparat i Norge, men vi må justere innretningene slik at vi får til den oppskaleringen som vi ønsker. Det er for eksempel kjempeflott at Enova er med og får frem hydrogenteknologi og er med på noen fartøy, men skal vi få til det store skiftet trengs oppskalering, understreker han.

I desember varslet regjeringen at den vil skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. Formålet med de foreslåtte endringene er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere.

Ser man den skjerpelsen i sammenheng med Veikartet for grønn sjøtransport så tror Tor Arne Borge at det kan bli veldig bra.

– Men jeg understreker kan.

Ett fartøy – 150 lastebillass
En av de store aktørene som stiller seg bak veikartet er Skanska, og direktør for bærekraft i selskapet, Randi Lekanger, påpekte at ved å flytte transport fra vei til sjø også kan få andre samfunnsøkonomiske gevinster.

– Det kan potensielt gi nye grønne arbeidsplasser og ny teknologiutvikling, sa hun.

– Vi er nødt til å ta tilbake sjøen som transportåre også for vår bransje. Vi har sagt at vi skal redusere våre direkte utslipp med 70% innen 2030. Den planen vi har lagt ser vi treffer veldig godt det som også er gitt i veikartet for grønn sjøtransport, la hun til.

Som et konkret eksempel viste Lekanger til at ved å ta i bruk ett fartøy i Oslofjorden kan man fjerne 150 lastebillass med stein fra veiene.

– Det er også viktig at myndighetene sikrer at vi ikke møter barriere i lover og forskrifter og at de hjelper oss å gjøre havnene tilgjengelig for denne type transport, sa hun.

Må justere tildelingsbrev
Et annet viktig element for å få til grønn omstilling i bulktransporten er flåtefornyelse. Tor Arne Borge i Kystrederiene peker på at kontrakter med lengre varighet kan gi rederne sikkerhet og få bedre finansbetingelser. Men han understreker igjen at virkemiddelapparatet må være med for å få til en oppskalering.

– Det er klima- og miljødepartementet og nærings- og fiskeridepartementet som eier virkemiddelapparatet. Vi mener tildelingsbrevene må justeres slik at man får ønsket virkning. Det er mye midler tilgjengelig og det handler om prioritering, sier han.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter