Statsbudsjettet 2015

Positivt for sjøtransporten

For sjøtransportnæringen åpnes det for flere positive tiltak i Regjeringens statsbudsjett for 2015.
For mange av FRs medlemmer er det et viktig skritt at taket på nettolønnsordningen nå blir foreslått prisjustert fra 2015. Dette vil både gjøre ordningen mer effektiv og er et viktig signal for satsning på norske sjøfolk og utvikling av norsk kompetanse.
Statsbudsjettet innebærer ellers rekordstore investeringer i samferdselssektoren. I tillegg til bevilgninger til vei og jernbane på til sammen 47.8 milliarder er det satt av 3 milliarder til kystformål. Her er det plankapasitet, fiskerihavner og farleder som vil bli prioritert.
Det skal settes i gang utbygging og planlegging av farledstiltakene som ligger inne i første 4-årsperiode i NTP, og i tillegg planlegging av flere prosjekter i neste 6-årsperiode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det settes også av 10 milliarder i tiltak mot havner gjennom en ny tilskuddsordning for havnesamarbeid.  
Av vesentlig betydning er det at sjøtransport nå vil kunne få midler fra Investeringsfondet for infrastruktur, som for øvrig økes med 40 milliarder til 70 og skal være oppe i 100 milliarder i 2015. Av avkastningen fra fondet  vil inntil 10 prosent nå kunne brukes til tiltak for å styrke sjøtransporten.
Regjeringen ønsker å kombinere økte bevilgninger med en gjennomgripende reform av sektoren. I så måte vil de de rik anledning til å demonstrere dette gjennom revisjon av havne- og farledsavgifter, organisering av Kystverket, koordinering av Kystverk og Sjøfartsdirektoratet, samordning av kontrollrutiner mv.
Regjeringen øremerker 20 millioner kroner i planleggingsmidler til Kystverket og reguleringsplan for Stad skipstunnel er spesielt nevnt i statsbudsjettet for 2015. Dette er gode nyheter for sjøtransporten.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter