Statsbudsjettet 2018

I forlaget til statsbudsjett viderefører regjeringen viktige rammevilkår for den maritime næringen. -Samtidig som Regjeringen leverer på viktige områder, som refusjonsordningen for sjøfolk, mangler budsjettet den store satsingen, uttaler administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene. -Forslag om reduksjon i tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø og forslaget om innføring av en CO2-avgift på LNG til skipsfarten er noe vi ser alvorlig på, og som vi vil følge opp i høringene senere i høst.
Viktige punkt i forslaget til Statsbudsjettet 2018
Regjeringen følger opp og foreslår en ny låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge. Det foreslås her en garantiramme på ti milliarder kroner i 2018. Les mer om ordningen her.
Det foreslås å innføre CO2-avgift på innenriks skipsfart fra 1.1.2018. Avgiften er på kr 0,91 per kubikkmeter som er 9 øre per kilowattime.
Tilskuddsordning for overføring av gods fra vei til sjø som ble etablert i 2017 som en midlertidig forsøksordning over tre år, reduseres med 6,8 millioner kroner. 
400 millioner kroner settes av til navigasjonsinfrastruktur og 85 millioner kroner til et nytt multifunksjonsfartøy (vedlikehold).
Regjeringen foreslår å sette av 10 millioner til videre utredning av samlokalisering av Havforskningsinstiuttet og Fiskeridirektoratet i et nybygg i Bergen, og 5 millioner til et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.
Det foreslås bevilget 10,6 millioner kroner til havnesamarbeid – ønsker å stimulere til mer effektive og moderne havner.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon når høringene for Statsbudsjettet nærmer seg, og hva våre innspill i den forbindelse vil være.
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter