Stø kurs for grønn skipsfart

-Handlingsplanen for grønn skipsfart viser at regjeringen legger opp til en stø kurs for fremtidens nærskipsfart, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene. Vi ser frem til et tett samarbeid med regjeringen, som også inkluderer en intensjonsavtale rundt flåtefornyelse, fortsetter Borge.

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag la regjeringen frem en etterlengtet «handlingsplan for grønn skipsfart», som skal vise retning til dette. Kystrederiene har i møter med Klima- og miljødepartementet ved flere anledninger gitt konkrete innspill til denne, og hadde derfor store forventninger til det som skulle bli presentert.

Sentrale forslag i den nye handlingsplanen er nemlig blant annet å «stimulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger til sjøs. Regjeringen vil invitere næringen til å drøfte en mulig intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip», også å «vurdere å etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i norske registre (NIS og NOR)».

-Våre medlemmer i nærskipsfarten har store ambisjoner om flåtefornyelse for det grønne skiftet. Vi håpet at handlingsplanen skulle gi insentiver for å nå næringspolitiske mål, og det vi har sett så langt er svært lovende, sier administrerende direktør Tor Arne Borge, fra Kystrederiene.

Kystrederiene har gjennom et eget prosjekt flåtefornyelse kartlagt 34 potensielle ombygginger/nybygg av skip for kystnær transport i Norge, som alene kan bidra til å oppfylle Norge sine klimaforpliktelser innen 2030 med hele 3 %.

-Vi ser at nærskipsfarten har vilje til å få på plass de grønne skipene, men at innretningen i dagens virkemiddelapparat må justeres noe slik at rederiene får det de trenger for å få til fornyelse. Store deler av nærskipsfarten har lave marginer og da trengs det en innsats fra myndighetenes side for å få dette på plass. Nå som rammene satt i handlingsplanen, forventer vi at midlene for realisering kommer i statsbudsjettet.

Handlingsplanen påpeker også at de skal «vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i oljenæringen og for servicefartøy i havbruksnæringen.»

-Norge er en maritim nasjon og i førersetet innen teknologi. Teknologinæringen bidra til betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt og globalt ved å eksportere miljøteknologier og grønne transporttjenester. Vi er veldig spent på utviklingen fremover, men mener at man må være forsiktig med å sette absolutte krav for den norske næringen langs kysten, sier Borge.

Det er i planen også nedfelt et «mål om utslippsfrie havner der det ligger til rette for det innen 2030»

-Det er viktig at man ser på hele verdikjeden når man snakker fremtidens grønne sjøtransport og godsoverføring fra vei til sjø. Det er gledelig å se at regjeringen legger opp til mer samarbeid med næringsaktører i hele verdikjeden for å få til godsoverføringsmålet, sier han.

Borge påpeker at på tross av et godt rammeverk, er kraftigere virkemidler og en aktiv myndighetsdialog fremover elementært om man skal lykkes med planen.

-Det er gledelig å se at regjeringen legger opp til mer samarbeid med næringen for godsoverføring og grønn skipsfart. Vi skal nå gå grundig gjennom handlingsplanen, og er klare for samarbeid med myndigheten for å sikre grønn nærskipsfart i fremtiden, avslutter Borge.

Les hele handlingsplanen for mer informasjon.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter