Store ambisjoner for en grønnere skipsfart

Oskar Grimstad, styreleder i Kystrederiene, har lang fartstid i politikken. Blant annet som stortingsrepresentant for FRP med fokus på miljø, energi og næringssaker. Neste uke legges statsbudsjettet frem, og Grimstad håper godsfrakt sjøveien er prioritert.
– Godsfrakt er en viktig del av alle velferdssamfunn, og å gjennomføre det på en mest mulig skånsom- og hensiktsmessig måte er noe alle ønsker, både i Norge og globalt. Skipstransport med nye grønne løsninger, vet vi er bedre enn frakt på vei. Mye gods er heller ikke egnet for å frakte på vei. Derfor vet vi at sjøtransporten og nærskipsfarten er viktige, også i fremtiden. Den generelle godsmengden vil bare øke fremover, og målet må være at mye av økningen skjer sjøveien, sier styrelederen.

Ønsker CO2-fond

Grimstad er en pådriver for aktivitet i kystsamfunnene, og for å opprettholde disse er han klar på at reduksjon i utslipp fra kystflåten, samt utvikling av en «grønnere flåte» er veldig viktig.
– Det er helt klart at utslipp vil bli ytterligere avgiftsbelagt, og at «forurenser betaler- prinsippet» blir gjeldende. Co2-problematikken som man forsøker å løse med avgifter er ett eksempel på dette, og et eksempel hvor jeg mener politikerne foreslår feil medisin. Man bør tilstrebe å bygge opp et Co2-fond likt NOx-fondet. Erfaringene her viser at det er svært vellykket. Drar politikerne avgifter inn i statskassen uten å skape løsninger for næringen, lager man heller nye problemer, slår han fast.

Reduksjon av utslipp og flåtefornyelse

At ulike sektorer innen nærskipsfarten er representerte i Kystrederiene, mener Oskar er en solid styrke for skipsfarten.
– En av fellesnevneren for alle sektorer enten det er snakk om bulk eller stykkgods, er at fartøyene er energibrukere. Å samarbeide om det grønne skiftet, og å få på plass materiell som er energieffektivt vil gagne alle, og det er en styrke i at en på tvers av sektorene kan jobbe mot samme mål.
Han erkjenner også at deler av flåten er noe foreldet og at økonomien til rederiene kan være utfordrende.
– Å få på plass løsninger som gjør at den eldste flåten blir fornyet, gjerne med LNG, som jeg for øvrig synes er betydelig undervurdert, kan dette bli teknologi som er interessant for hele verden. Vi vet LNG reduserer utslippene markant, så videreutvikles maskineriet tilpasset dette videre, kan det være en løsning som også gir nye arbeidsplasser langs kysten.
Å fjerne Co2-avgiften på LNG i en periode fremover, påpekes derfor vil være fornuftig for å redusere utslippene av klimagasser, frem til andre energi-løsninger er ferdig utviklet.
– Kystrederiene kjører nå «Prosjekt flåtefornyelse» for sammen med medlemmene å kartlegge hva man kan få til innen ombygginger og nybygg som vil redusere utslippene. Men for å realisere dette trengs det støtteordninger og et virkemiddelapparat som virker. At næringsministeren nå har startet en gjennomgang av jungelen av eksisterende virkemidler, håper vi kan bidra til en effektivisering og økt bruk av apparatet for flåtefornyelse, konkluderer han.
Mer om hvilke tanker Grimstad, Kystrederiene og en samlet transportsektor har om CO2-fondet, kan du lese her.
Mer om styrelederens ambisjoner kan du lese i siste utgave av Kystrederen.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter