Stortinget må nå ta ansvar for norske sjøfolk

Tor Arne Borge administrerende direktør i Kystrederiene, er svært urolig over at Regjeringen ikke tar ansvar for nærskipsfarten eller norske sjøfolk i Statsbudsjett. – Flere norske sjøfolk vil nå måtte gå i land, slår han fast.

Regjeringspartnere har kommet til enighet med Sosialistisk Venstreparti (SV) om statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk.

Den avgåtte Solberg-regjeringen foreslo nemlig en svekkelse av dagens ordning ved å innføre tak på tilskuddsordningen for sjøfolk ansatte NOR-registrerte fartøy. Støre-regjeringen har i ettertid foreslått å øke taket, men dette betyr fremdeles en sterk svekkelse av ordningen, som i dag ikke har noe makstak.

Kuttene medfører at mange rederier langs norskekysten snart vil operere med en negativ bunnlinje. De vil ikke kunne være konkurransedyktige sammenlignet med skip på utenlandske flagg og vi vil få tap av arbeidsplasser for norske sjøfolk, sier administrerende direktør i Kystrederiene Tor Arne Borge.

Tilskuddsordning for sysselsetting av sjøfolk er det viktigste rammevilkåret til sjøtransporten, og en innføring av tak vil gjøre det svært utfordrende for rederiene å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Konsekvensen av statsbudsjettet er en direkte svekkelse av NOR-flagget.

Begrunnelsen for at taket for NOR-registrerte skip ble fjernet i 2016 må sees i sammenheng med Fartsområdeutvalgets anbefalinger i 2014. Utvalget konkluderte da med en avgrenset oppmyking for NIS-skip som driver fraktefart mellom norske havner. Tilrådingen ble gitt under forutsetning av at taket i nettolønnsordningen for NOR-skip i kystfart skulle avvikles, som etter utvalgets oppfatning er avgjørende for å opprettholde et robust NOR i dette fartsområdet. Nå gjeninnføres et tak, uten at dette sees i sammenheng med den tidligere oppmykningen til NIS-skip.

Partiene har solid fokus på lokale arbeidsplasser og lokal verdiskapning. Våre medlemsrederier har store ringvirkninger lokalt og dette står nå i fare for å forsvinne! Nå må noen ta ansvar og sørge for at ikke en hel næring står på spill ved hver budsjettbehandling, sier Borge.

Kystrederiene har et håp om at Stortinget innser viktigheten av en konkurransedyktig norsk maritim sektor og tar nødvendige grep for å vedta et budsjett som er bærekraftig for maritim næring og norske sjøfolk.

Dette er være eller ikke være for den norske sjømann, sier Borge


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter