Foto: Dmitriy Palamarchak
SV kan sikre norske sjøfolk med små grep

For at revidert budsjettet (RNB) skal bli godkjent trengs det enighet/flertall mellom SV og regjeringspartiene. – SV kan sikre norske sjøfolk med enkle grep, sier administrerende direktør Tor Arne Borge. 

I fjor ble tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen) svekket, på tross av at Regjeringen i Hurdalsplattformen lover å styrke ordningen. Kystrederiene, som representerer skip med norske sjøfolk langs hele kysten, ble skuffet over at Regjeringen ikke følger opp i RNB, men håper SV kan snu skuta i riktig retning.

– Kystrederiene setter sitt håp i at Sosialistisk Venstreparti (SV) krever en reversering av svekkingen av nettolønnsordningen, og tar grep for å faktisk styrke den, slik det er bred enighet om på Stortinget og i Regjeringen, sier Borge.

– Det er skip i NOR-generell, med norske lønns- og arbeidsvilkår som i størst grad sysselsetter norske sjøfolk og sikrer norsk maritim kompetanse. At ordningen styrkes for disse NOR-skipene er kritisk for å sikre norske sjøfolk, sysselsetting og aktivitet langs hele kysten, samt norsk konkurranseevne, oppsummerer Borge.

Finansdepartementet viser at en reversering av kutt i ordningen vil koste 38 millioner for skip i NOR-generell.  

– Dette er en lav kostnad for å sikre norsk konkurransekraft og norske sjøfolks arbeidsplasser, slår Borge fast.

– Regjeringens ambisjoner om å styrke ordningen er ett godt utgangspunkt for forhandlingene. Det bli en vinn-vinn situasjon for både Regjeringen, SV og sjøfolka dersom kuttene blir reversert, legger Borge til.

Tøff konkurranse på norskekysten
Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at nær to av tre skip som seiler langs kysten vår har utenlandsk flagg og utenlandske ansatte. 

– Usikkerhet og svekkelse av rammevilkårene kan gi utflagging som igjen betyr tapte arbeidsplasser og skatte-inntekter. 

– Dersom vilkårene for norske sjøfolk ikke bedres, vil det ha også kunne gi store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker og den grønne omstillingen av skipsfarten. Vi setter vår lit til at SV tar grep og sikrer norske sjøfolk og arbeidsplasser i distriktene, avslutter Borge. 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter