Tilskuddsordningen for godsoverføring viser stort potensiale

I vår gikk startskuddet for den nye tilskuddsordningen for godsoverføring fra veg til sjø i regi av Kystverket. Tilskuddet retter seg mot sjøtransporttilbud mellom norske havner, og mellom norske havner og havner i EØS-området. Tilskuddet kan gis til redere i en periode på inntil 3 år. Kystverket har akkurat fått ferdigbehandlet 10 av totalt 11 søknader, og resultatet er oppløftende. Faktisk så oppløftende at målsetningene i Nasjonal transportplan bør endres. 
Tallene vi har fått fra Kystverket viser at det kom 11 søknader fra 11 ulike rederier. Det ble søkt om støtte til overføring av totalt 3,7 millioner tonn gods. Total nytteverdi av søknadene ble anslått til 211 millioner kroner, og totalt ble søknadsgrunnlaget på 240 millioner kroner.
-Kystverket har bevilgning på 82 millioner kroner og mulighet til en tilleggsbevilgning på 60 millioner kroner utover det. Det har med bakgrunn i dette ikke vært nok midler for å innvilge støtte til alle prosjektene, uttaler Erika Marlen Støylen i Kystverket. -Det gjenstår en søknad som ikke er ferdigbehandlet. Dersom vi beslutter å innvilge denne vil det være innvilget tilskudd for til sammen 142 mill. kroner, sier Støylen videre.
Søknadene er vurdert ut fra retningslinjene, og deres oppfyllelse av tildelingskriteriene. Samtlige avslag er begrunnet med manglende oppfyllelse av punkt 9.2 i retningslinjene (Punkt 9.2 i retningslinjene er som følger: Søker må utarbeide en detaljert forretningsplan som viser at prosjektet i en periode på inntil 3 år er avhengig av støtte for at de definerte godsmengdene skal bli transportert på sjø fremfor på norske veier. Forretningsplanen skal inneholde en økonomisk analyse med alle kostnader og inntekter som tilhører prosjektet. Prosjektkostnadene kan også inneholde kostnader som ikke er støtteberettiget).
-Dette er veldig bra, og viser at incentivordningen kan utgjøre en forskjell, uttaler Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. – Resultatet viser også noe som vi har satt spørsmålstegn ved tidligere; nemlig modellene som benyttes som beregningsgrunnlag på potensialet for godsoverføring i gjeldende Nasjonal Transportplan. Der viser utregninger at man potensielt kan overføre 5-7 millioner tonn gods fra veg til bane eller sjø. Men når Kystverket ved hjelp av en incentivordning på 140 millioner kroner får 11 søknader som alene potensielt kan flytte 3,7 millioner tonn gods, så er jo potensialet mye større! Hva om man da for eksempel hadde doblet beløpet til 300 millioner, og samtidig lettet litt på kravene?, spør Borge.
-Ordningen må selvsagt opp til evaluering etter å ha fungert over en tid, men dette vil vi allerede nå ta med oss videre i møte med aktuelle myndigheter, avslutter Borge.
Følgende rederier har fått innvilget sine søknader: Samskip, NorLines, DFDS Logistics, Cryo Shipping AS, Base Marine AS og Wallenius.
 
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter