Tor Arne har ordet

Det er med ydmykhet jeg nå har overtatt ansvaret etter Siri Hatland for Kystrederienes utvikling og drift, i tillegg til det kontinuerlige arbeidet med politisk påvirkning for å forbedre rammevilkårene for organisasjonens medlemmer.
Foreningens ansatte er motiverte og arbeider målbevisst med sine ansvarsområder, men er også gode til å bidra på andre områder der det er behov for støtte. Aktivitetsnivået er høyt hvor vi bistår medlemmer i ulike problemstillinger bl.a innenfor tariff, arbeidsrett og forsikring. Vi deltar i utredninger og holder innlegg og presentasjoner på konferanser og på ulike møtearenaer. Nautilus Sjø arbeider utrettelig med ISM og ISPS for å støtte gamle og nye kunder i henhold til deres forventninger. Fremtiden er imidlertid digital og en digitalisering av ISM systemet vil være nødvendig for at vi også i fremtiden skal være en attraktiv leverandør innenfor dette området. Vi vil være lydhøre for medlemmer og kunders behov og kontinuerlig vurdere muligheten for å utvide foreningens tjenestetilbud.
Vi er engasjert i flere viktige forhold der ny revisjon av havne og farvannslov og etablering av et CO2-fond er blant de viktigste akkurat nå. Utover høsten og vinteren vil vi bli engasjert i ny revisjon av NTP, i tillegg til deltakelse i utviklingen av en strategi for nærskipsfarten som Stortinget har pålagt Regjeringen. Organisasjonen mottar og svarer kontinuerlig på ulike offentlige høringer slik at våre medlemmers operative hverdag synliggjøres på en konkret og god måte. Vi verdsetter medlemmenes tilbakemelding når vi søker innspill i denne anledning.
Kystrederiene har ambisjoner på flere områder og vil ha foreningens verdier og etiske retningslinjer som grunnlag i vårt daglige arbeid der vi fokuserer på:
– Skape merverdi for våre medlemmer og kunder
– Fremmer utvikling og samarbeid
– Tar samfunnsansvar
– Har fokus på kompetanseutvikling
Med dette som plattform vil vi fremover arbeide for å øke Kystrederiene synlighet og ståsted i samfunnsdebatten. Vi vil arbeide aktivt med å forsterke dagens samarbeidsmodeller siden vår stemme i det offentlige rom vil være sterkere med samarbeid enn dersom vi står alene.
Foreningen er i vekst og den kollektive styrke i økt medlemsbase er bra for Kystrederienes gjennomslagskraft i samfunnsdebatten. Vi har i dag flere medlemmer som kan bidra positivt i så måte ved å melde inn flere av sine skip. Det vil derfor være svært sentralt å forsterke medlemskontakten med rederibesøk og temabaserte medlemsmøter i tillegg til å arbeide for økt medlemsmasse ved nye rederier fremover. Kompetanseutvikling og kunnskapsdeling gjennom medlemsmøter og økt deltakelse fra flere medlemsrederier i foreningens løpende aktivitet er både et ønske og behov. Ordtaket «samarbeide når vi kan og konkurrere når vi må» er svært aktuelt og vil gi positive ringvirkninger for alle medlemmer.
Kystrederiene forbereder i disse dager en ny medlemsundersøkelse for utsendelse. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne siden resultatene vil gi oss viktig informasjon i fht ønsket fokus og målsetninger i den neste perioden.
Tiden frem mot valget har vært hektisk med møtevirksomhet og deltakelse i debatter for politisk påvirkning av de viktige politiske aktører. Det blir spennende å se om valget resulterer i et regjeringsskifte eller ikke, og hvem som tar ansvar bl.a i Samferdselsdepartementet og i Nærings- og fiskeridepartementet.
Godt valg!
Vennlig hilsen
Tor Arne Borge


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter