Transportløsninger for fremtiden

Vi har i dag sendt skriftlige innspill til perspektivanalysen som er utarbeidet på oppdrag av transportsektorene som innspill til NTP: Fremsyn 2050 – trender innen samferdselssektoren frem mot 2050.

 
I rapporten er trender, observasjoner og drivkrefter oppsummert i fem utviklingstrekk som delvis spiller sammen og overlapper hverandre, og som vil være førende for utviklingen i perioden frem mot 2050:

  • Fortsatt globalisering, men utflating i økonomisk vekst
  • Økt urbanisering og mobilitet
  • Ny teknologi kan føre til effektive, helhetlige transportsystemer
  • Endring i arbeidslivet fører til økt arbeidsmobilitet
  • Delingsøkonomi kan vri fokus fra eierskap til tjenester

 
Kystrederiene sitt hovedbudskap til rapporten er at sjøtransport fortsatt vil kunne hevde seg som den mest optimale transportform målt i utslipp per enhet, støy og støv, risiko for ulykker, veislitasje mv. For stykkgods vil større skip gi effektiviseringsfordeler i større logistikksystemer. For bulkvarer, farlig last og råvarer vil sjøtransport fortsatt vil være den naturlige og foretrukne fremføring.
Samtidig erkjenner vi også at sjøtransport av stykkgods som regel inngår som ledd i en lengre transportkjede som også vil omfatte landtransport i en eller begge ender.
Vi mener at prioriteringene i samferdselssektoren bør være en konsekvens av verdivalg for samfunnsutviklingen. Vi ser en økt urbanisering, men vi ønsker også levende utkanter og desentralisert bosetning. Vi ønsker bedre veistandard, men ikke nødvendigvis mer tungtrafikk og trafikkbelastning.
Kystrederiene vil foreslå at Samferdselsdepartementet, gjennom Nasjonal Transportplan, gjennomfører en utredning av det forventede behov for havnetjenester nasjonalt, og stiller opp en prioritering av tiltak som grunnlag for vurdering av tilskudd til havnesamarbeid, havneutvikling mv. Dette er et dynamisk område med sterk næringsutvikling spesielt innen havbruk med etablering av næringsområder, nye knutepunkt, transportveien mv.
Innspill fra Kystrederiene til rapport om fremtidens transportløsninger
 


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter