Trenger handling – ikke utredninger

Trenger handling – ikke utredninger:
Siste mulighet til å innfri løftene til sjøtransporten
Rederier langs hele kysten har over lang tid bygget opp stor frustrasjon rundt økende gebyrer, spesielt knyttet til lostjenester. For enkelte skip har økningen vært på mer enn 70 prosent i løpet av noen få år, og for 2009 øker losgebyret med 13 prosent. Dette går ikke bare ut over nærskipsfartsrederiene, men også maritime leverandør- og servicebedrifter på land som mister kunder som følge av mindre transport på sjøen. Tidligere denne uken var representanter for nærskipsfarten i møte med statssekretærene Vidar Ulriksen og Rikke Lind i hhv. Fiskeri- og Kystdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet. Næringen overleverte sin krav og forventninger til Nasjonal Transportplan som legges fram neste fredag.
EU og Norge har en felles ambisjon om å øke andelen godstransport på sjøen, framfor på landeveien. Den ambisjonen har også regjeringen slått fast i Soria Moria erklæringen. Econ har på oppdrag for blant annet Kystverket utarbeidet en rapport som viser at samfunnet årlig kan spare én milliard kroner dersom mer gods fraktes via sjø og jernbane. I tillegg er det stort potensial for reduserte klimagassutslipp, mindre støy, færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader på veinettet.
Regjeringen skal gjennomgå avgiftene knyttet til sjøtransport med tanke på like konkurransevilkår med landtransporten. For snart tre år siden gjorde Veritas en gjennomgang av effektiviseringspotensialet i lostjenesten på vegne av Kystverket. Den viste innsparingspotensial på mellom 50 og 100 millioner kroner, og en reduksjon i antallet losinger med 25 – 30 prosent, uten at sikkerheten langs kysten reduseres. Rapporten ble ikke fulgt opp, men nå forventer næringen at regjeringen følger opp sine egne løfter om å legge til rette for mer transport sjøveien.
En samlet næring, representert ved Maritimt Forum, Fraktefartøyenes Rederiforening og Norges Rederiforbund, forventer at Regjeringen legger fram forslag til effektivisering av losordningen og at hele gebyrstrukturen for nærskipsfarten blir gjennomgått med tanke på reduksjon i den samlede gebyrbelastningen. Næringen ønsker handling og trenger ikke flere utredninger.
Oslo, 4. mars 2009


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter