Utvalg skal gjennomgå lostjenesten

FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET
Pressemelding, 02.03.2012
Nr.: 21/2012
Utvalg skal gjennomgå lostjenesten
–Flere forhold tilsier at det nå er på tide å foreta en helhetlig gjennomgang av lostjenesten, derfor har Regjeringa i dag nedsatt et bredt offentlig utvalg, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.
–Lostjenesten er et sjøsikkerhetstiltak som legger viktige rammebetingelser for sjøtransporten. Regjeringa er opptatt av å ha en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig lostjeneste som ivaretar sjøsikkerheten og miljøet langs kysten på en god måte. Samtidig er vi opptatt av å tilrettelegge best mulig for næringsaktivitet, og å få mer transport over på sjø, sier fiskeri- og kystministeren.
Lostjenesten har i de senere årene stått ovenfor flere utfordringer. Det har foregått en betydelig teknologisk utvikling innen navigasjonsutstyr og kompetanse ombord på fartøyene, som en framtidig lostjeneste må ta høyde for. Videre har det vært stilt spørsmål ved omfanget av lostjenesten, og om farledsbevisordningen kan erstatte bruk av los. Utfordringene i lostjenesten har også medført økninger i losavgiftene, samtidig som regjeringen har redusert andre avgifter rettet mot sjøtransport som kystavgiften og havnesikkerhetsavgiften.
– Jeg er svært glad for at vi nå vil få en gjennomgang av lostjenesten. Denne utredningen vil bli et viktig innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle en effektiv lostjeneste, som ivaretar kravene til sjøsikkerhet og legger til rette for at mer av godset kan overføres fra bilveien til den mer miljøvennlige sjøveien, sier Berg-Hansen.
Utvalget for gjennomgang av lostjenesten

Utvalget skal etter planen avgi sin NOU våren 2013, og er sammensatt av følgende representanter:
Leder:
førstelagmann Bjørn Solbakken, Haugesund
Medlemmer:
administrerende direktør Nils Magne Fjereide, Bergen
administrerende direktør Siri Hatland, Bergen
assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Bærum
avdelingsleder Rune Mortensen, Sørum
forbundsleder Jan Magne Fosse, Lindås
fylkesmiljøvernsjef Kjersti Gram Andersen, Ski
maritim direktør Paal Waage, Oslo
losoldermann Elise Rusten, Tønsberg
generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Oslo
fylkesråd for plan og næring Kari-Anne Opsal, Harstad
havnedirektør, Ingvar M Mathisen, Bodø


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter