Utvidet garantiordning fra GIEK

GIEK tilbyr nå en garantiordning for lån til skip og utstyr når fartøyene bygges helt eller delvis ved norske verft og for bruk i Norge. Det dreier seg om risikoavlastningslån for banker og långivere som sikrer at verftet vil få oppgjør.

   Vilkårene er:

  • Minimum kontantandel på 20 prosent
  • Maksimal grense for belåning er 80 prosent av kontrakten
  • GIEKs garanti dekker inntil 75 prosent av lånebeløpet
  • Dersom andre offentlige virksomheter, f eks Innovasjon Norge, også medvirker i lånefinansieringen, skal samlet offentlig risikoandel ikke overstige 75 prosent av lånebeløpet.
  • Maksimal løpetid på GIEKs garanti er 12 år med linjær nedtrapping.

Denne ordningen sikrer skip til bruk i Norge de samme betingelser som annen skipsfinansiering i GIEK. En typisk skipsfinansiering med GIEK-deltakelse er basert på 30-40 prosent egenkapital og garantidekning fra GIEK tilsvarende 70 prosent av et 1.prioritets pantelån som dekker resten av finansieringsbehovet. GIEK kan også delta i finansiering av større ombygginger.

Endelige finansieringsvilkår fastsettes ut fra kredittrisikoen i den enkelte transaksjon, hvor GIEK legger vekt på gjeldsbetjeningsevne, sikkerheter, kjøpers forretningsmodell og økonomiske stilling generelt. Det er krav om deltakelse fra kommersiell bank eller annen finansinstitusjon, samt krav til risikodeling på samme vilkår som GIEK.

Kjøper, verft eller kjøpers bank kan søke om garanti.

Se: https://www.giek.no/skipsgaranti-innenlands/?utm_source=website&utm_medium=email&utm_campaign=Kystrederiene_mars_2018


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter