Veileder for tømming av behandlingsvann fra brønnbåt

Veileder for tømming av behandlingsvann fra brønnbåt

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet veileder for tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus, for å informere om regelverket som gjelder ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler mot lakselus, samt veilede om hva den enkelte kan gjøre for å overholde regelverket som ble innført våren 2017.
– Veilederen skal klargjøre hvilken kunnskap som må innhentes, hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke hensyn som må tas før tømming av badebehandlingsvann, skriver Fiskeridirektoratet.
Her finner du “Veileder for tømming av lusebehandlingsvann”