Viktig avgjørelse om avlusningsmetode

Mattilsynet har denne uken meddelt at at termisk avlusning fortsatt kan tas i bruk dersom effekten mot lusa er god og behandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte.

Kystrederiene opplever at Mattilsynet i denne sakenhar hørt på havbruksnæringen, sett innsatsen havbruksnæringen legger ned i å forbedre termisk avlusning som metode, og landet på en fornuftig avgjørelse om videre bruk.

-Avgjørelsen gir næringen forutsigbarhet. Det er kritisk for både miljø og fiskevelferd at det fortsatt vil være mulig å benytte termisk behandling mot lakselus fremover, Linn Therese S. Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene

Det har vært god dialog med Mattilsynet gjennom saken, selv om avklaringen rundt behandlingsmetoden har tatt noe tid.

-Det har vært en utfordrende sak, men vi har siden diskusjonen startet vært tydelige på at hensynet til fiskevelferd ved avlusing ikke bare er knyttet til avlusingsmetoden, men til den totale håndteringen av fisken. I tillegg spiller miljøforholdene og fiskehelsestatus i forkant av håndteringen en stor rolle for hvordan velferden er i merden etter behandling. Det er fint å se at Mattilsynet også erkjenner dette, sier Hosteland.

Samarbeid for bedre fiskevelferd
Kystrederiene er videre medsøkere i en stor prosjektsøknad til Norges Forskningsråd, sammen med Sjømatbedriftene, Sjømat Norge, Havforskningsinstituttet, Nofima og Veterinærinstituttet. Prosjektet kalles «Welfare Severity», og målet er å få på plass mer kunnskap om god velferd ved håndtering av fisk.

Havforskningsinstituttet leder prosjekt-konsortiet der også NOFIMA og Veterinærinstituttet, samt Universitetet i Wageningen deltar.

-Vi opplever at dyrevelferden er hovedprioritet i forbindelse med all håndtering av fisk, men det er svært utfordrende å ha kontroll på alle parametere. Vi har stor tro på at videre utvikling av både eksisterende og nye metoder vil være positivt med hensyn til fiskens velferd og effekt på lusa, sier Hosteland.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter