Viktig informasjon om henvendelse om rederiskatt og utseilt distanse

Kystrederiene er gjort oppmerksom på at medlemsfartøy innen brønnbåt har fått krav om spesifikasjon av andel ulik brønnbåtaktivitet VS godstransport og utseilt distanse for 2018.

Vi ber om at alle fartøy som har mottatt et slikt krav ikke svarer, og ber om utsettelse grunnet ferieavvikling og henvendelsens kompleksitet. Vi ber også om at eventuelle brev oversendes undertegnede for gjennomgang slik at vi kan se over evt ulike krav m.m. Dersom noen har svart på henvendelsen allerede, ber vi om at svaret oversendes.

Kystrederiene har i dialog med myndigheter og redere de siste månedene fulgt med ift utviklingen innen rederiskatt, refusjonsordninger m.m. Kort oppsummert er det prosesser i byråkratiet som synliggjør kompleksiteten i ordningene vi har, for å skape endring eller avvikling av eksisterende ordninger.

Vi hadde møte med skattemyndighetene i slutten av juni, har formidlet alvoret ift evt endringer og avvikling av ordninger til departement og sentrale politikere, samt sendt bedt om fortolkningsuttalelse på refusjon på grunnavgiften for mineraloljeavgiften til Finansdepartementet, og bedt om utgreiing på uakseptabel forskjellsbehandling på like skattesaker regionalt.

Vi kaller inn til et dialogmøte med medlemmer av Brønnbåteiernes Forening hvor vi skal diskutere status, erfaringer fra tidligere, mulige konsekvenser, analyse og lovlighet ift evt tilbakevirkende krav, innsatsområder, og strategier for videre arbeid.

Kystrederiene ser det som svært viktig at rederiene er samlet i tilbakemeldinger til myndighetene i denne saken, da endringer/avviklinger i regelverket får alvorlige konsekvenser for alle sektorer.

Dersom andre sektorer mottar lignende krav, vennligst videreformidl dette til Kystrederiene.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter