Vrakpant utredet

Et statlig tilskudd på 210 millioner kroner vil kunne bidra til kondemnering av rundt 100 skip og føre til at flere rederier anskaffer nyere second-hand skip som kan bidra til en betydelig utslippsreduksjon.
Dette er i korte trekk konklusjonen i ”Utredning for tilskuddsordning for kondemnering av skip” som ble overlevert til Nærings og fiskeridepartementet (NFD) 23 januar.
Bak utredningen står konsulentfirmaet Propel som har gjennomført en omfattende analyse av flåte og markedsforhold. I arbeidet er en rekke instanser og bedrifter konsultert, blant annet FR.
Bakgrunnen ligger i regjeringens politiske plattform, Sundvollenerklæringen, som la opp til utredning av vrakpantordning som et tiltak for miljø og strukturutvikling. Effekten av en slik ordning vil avhenge av hvordan den legges opp, og forslaget er basert på enkelhet og effektivitet; mest mulig kondemnering for hver statlig tilskuddskrone.
Utredningens forslag er basert på følgende kriterier:
– norskkontrollerte tørrlast- og tankskip
– skip eldre enn 30 år (dvs bygget før 1985)
– 2 millioner kroner i tilskudd per skip
– krav til minimum ett års eierskap og drift av skipet før kondemnering
– begrenset periode, f eks 2016-19
Forslaget ser for seg kondemneringsordningen som ledd i en strukturprosess mot samarbeid om større og mer robuste rederier, ved siden av å gi miljøgevinst. Fornyelsen i flåten vil realistisk sett skje ved hjelp av nyere second-hand skip med lavere vedlikeholdskostnader, lavere utslipp, bedre driftsøkonomi og – kanskje – utnyttelsesgrad. Utslippskuttene vil kunne gi en reduksjon på 217.000 tonn CO2 og 4.000 tonn NOx, eller 40 prosent i CO2-utslipp og 52 prosent i NOx i forhold til de kondemnerte skip.
Hva kan ordningen bety for FRs medlemmer?
Et flatt kondemneringsbidrag på 2 millioner kroner i tillegg til skrapverdi kan være et bidrag til egenkapital for videre investeringer. Det kan gi muligheter ved samarbeid mellom rederier, som ledd i markedstilpasning, kontraktsforhold osv.  De eldste skipene i flåten er de små selvlosserne som går med asfalt og grus, men også noen eldre sideportskip i stykkgods og fôrfarten.
Utredningen vil nå gå sin gang videre i NFD og vil til sist ble gjenstand for en politisk vurdering. Så får vi se om det kommer et forslag videre til Stortinget og i hvilken form.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter