Webinar om helhetlig risikostyring innen akvakultur

Webinar om helhetlig risikostyring innen akvakultur

Fiskeridirektoratet inviterer til webinar 4. mai for å legge fram «Fiskeoppdrett i balanse – en veileder i helhetlig risikostyring».

Safetec har på oppdrag av Fiskeridirektoratet laget en veileder som gir innsikt og praktiske råd om helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen. Dette omfatter også skip og serviceleverandører.

Mer informasjon og påmelding finner du på Fiskeridirektoratet sine sider.