Webinar om rømmingssikkerhet

Torsdag 1. desember 2022 klokka 12.00-15.00 arrangerer Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk industri og Kystrederiene eit webinar om rømmingssikkerhet. Årets tema er «Maskeopning og størrelsen på smolt».

Stor variasjon

For å unngå rømming ved utsetting av laksesmolt, er det avgjerande at størrelsen på maskene i nota er tilpassa størrelsen på fisken. Fiskeridirektoratet har nyleg gjort ei kartlegging av næringas rutiner ved utsett av smolt.

– Kartlegginga viser til dels svært stor variasjon i korleis oppdrettarane vurderer størrelse på smolten og minste akseptable individvekt i forhold til ulike nøter. Kva kunnskap som blir lagt til grunn og korleis tidlegare tilrådingar blir tolka, har vist seg å gi ganske store utslag, sier seniorrådgiver Øyvind Grøner Moe i miljøseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Ujevn størrelse

Det har i tillegg vore ein problemstilling at smolten ikkje har forventa størrelse når den blir satt ut i merda eller at det er ujevn størrelse i fiskegruppa. Dette kan gjere det vanskeleg for oppdrettaren å tilpasse maskeåpninga i nota, fordi oppdrettaren ikkje kjenner størrelsen på den minste fisken. Konsekvensen kan bli at den minste fisken klarer å ta seg ut av anlegget gjennom notveggen.

-Vi treng meir kunnskap om denne problematikken og ein auka bevissthet i næringa. Fiskeridirektoratet har ein pågåande kunnskapsbestilling inne hos Havforskningsinstituttet, som vil resultere i nytt kunnskapsgrunnlag for valg av maskeopning i forhold til fiskestørrelse og foreslå metodar/modellar for å finne fram til minste fisk i ei fiskegruppe.

Vi vil få innlegg med forskjellige vinklingar på problemstillinga, både frå Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektortet og ulike delar av næringa. Detaljert program kjem snart.

Påmelding til webinar om rømmingssikkerhet


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter