Regjeringens klimaplan

Fredag la regjeringen frem sin mye omtalte klimaplan. Den legger opp til at sjøtransporten skal halvere sine utslipp innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2005, med lav- og nullutslippsløsninger innenfor alle fartøyskategorier. Dette er også i samsvar med ambisjonene i Nasjonal transportplan.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn uttaler at en omlegging av transporten fra veg til sjø og bane er en tydelig politisk ambisjon, og å flytte gods fra veg til sjø kan gi reduserte klimagassutslipp. Økte transportbehov vil samtidig kunne gi mulighet for økt vekst og flåtefornyelse i nærskipsflåten.

-Dette er noe aktørene i nærskipsfarten allerede har jobbet med i lengre tid, uttaler Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. Flåtefornyelsen blant våre medlemmer skjer nå. Fartøyene som bygges i dag, har alle innslag av utslippsreduserende teknologi, som bl.a. hybride løsninger med LNG/diesel og batteri.

-Det er derfor svært beklagelig at varslingen om en firedobling av CO2-avgiften frem mot 2030 ikke føles opp av etableringen av et CO2-fond for transportsektoren, fortsetter Borge. Et CO2-fond, der en forpliktende miljøavtale mellom næringsliv og myndigheter ligger til grunn, ville kunne bli et virkelig kraftfullt virkemiddel, og er noe transportsektoren også selv ønsker.

For å kunne nå de ambisiøse målsetningene i klimaplanen, er sjøtransporten en svært viktig brikke. Sjøtransporten har betydeligere lavere utslipp pr. tonn fraktet gods enn veitransporten.

Ved at sjøtransport kan ta en større andel av godset over lengre avstander, vil veiprosjekter flere steder kunne dimensjoneres for persontransport, kollektivtrafikk og distribusjon, samtidig som veislitasje og klimagassutslipp reduseres.


Sist oppdatert 22.4.24 av web@mediehusetbergen.no

Ingen treff.
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter